Hidroizolacija

Materijal za hidroizolaciju balkona, terasa, kupaonica, podruma, šahtova, okna dizala, kanalizacija, cisterni pitke vode. Proizvodi za hidroizolaciju svih vrsta vanjskih i unutarnjih objekata, rješenja za svakog kupca ovisno o njegovim zahtjevima.

U našoj ponudi možete naći:

  • Polimercemente hidroizolacije
  • Poliuretanske hidroizolacije
  • Krovne membrane
  • Temeljna hidroizolacija
  • Bitumenska hidroizolacija
  • Pribor za hidroizolaciju

Dodatni proizvodi